نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیگار هیتس اپریسیتی HEETS Apricity

1,950,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS اپریسیتی /سیگار هیتس Apricity
 • طعم: میوه های گرمسیری
 • مقدار نیکوتین: 0.8 هشت دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - روسیه - اورپایی
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : میوه های گرمسیری
 • تولید کمپانی : پارلمنت

سیگار هیتس اسلیت Heets slate

1,950,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS اسلیت /سیگار هیتس slate
 • طعم: بدون طعم
 • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - روسیه - اورپایی
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : دارچین و گل رنبق
 • تولید کمپانی : پارلمنت

سیگار هیتس امارلو فیوز Heets amarelo fuse

1,950,000 تومان
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS امارلو فیوز / Heets amarelo
  • طعم: کریپ فروت و لیمو
  • مقدار نیکوتین: 0.4 چهار دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : کریپ فروت و لیمو
  • تولید کمپانی :پارلیامنت

سیگار هیتس امبر Heets Amber

1,550,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS نارنجی/سیگار هیتس امبر
 • طعم: بدون طعم و استثنایی و معمولی
 • مقدار نیکوتین: 0.4 چهار دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : آجیل و فندق
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس

سیگار هیتس برنز Heets Bronze

1,750,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS برنز/سیگار هیتس برنز
 • طعم: بدون طعم و استثنایی و بسیار سنگین
 • مقدار نیکوتین: 0.8 هشت دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : کاکائو و گرم
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس

سیگار هیتس پرپل ویو Heets purple wave

1,550,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS پرپل ویو /سیگار هیتس پرپل ویو
 • طعم: بلوبری و تشمک
 • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : برگ نعناع ، بلوبری و تشمک
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس

سیگار هیتس پرپل ویو Heets purple wave

1,950,000 تومان
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS پرپل ویو /سیگار هیتس پرپل ویو
  • طعم: بلوبری و تشمک
  • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
  • سفارش کشور: ارمنستان – گرجستان
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : برگ نعناع ، بلوبری و تشمک
  • تولید کمپانی :پارلیامنت

سیگار هیتس تروپیکال سوئیفت Heets Tropical swift

1,950,000 تومان
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS تروپیکال سوئیفت / Heets Tropical swift
  • طعم: آناناس و مقداری نعناع
  • مقدار نیکوتین: 0.4 چهار دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : میوه های استوایی
  • تولید کمپانی :پارلیامنت

سیگار هیتس تورکویز آبی Heets Turquoise

1,550,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS تورکویز /سیگار هیتس تورکویز
 • طعم: طعم نعنایی - بسیار سبک
 • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : برگ نعناع
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس

سیگار هیتس تیک Heets teak

1,950,000 تومان
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS هیتس تیک / Heets teak
  • طعم: بدون طعم
  • مقدار نیکوتین: 0.8 هشت دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : چای سبز
  • تولید کمپانی :پارلیامنت

سیگار هیتس رابی فیوز Heets ruby fuse

1,950,000 تومان
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS رابی فیوز / Heets ruby fuse
  • طعم: کریپ فروت و لیمو
  • مقدار نیکوتین: 0.4 چهار دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : کریپ فروت و لیمو
  • تولید کمپانی :پارلیامنت

سیگار هیتس زرد Heets yellow

1,550,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS زرد/سیگار هیتس زرد
 • طعم: بدون طعم و کلاسیک
 • مقدار نیکوتین: 0.2 دو دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : گندم و لیمو
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس