نمایش 1–12 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیگار ترا پرپل ویو Terea purple wave

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار ترا /ترا پرپل ویو / Terea purple wave
  • طعم: طعم بلوبری و تمشک
  • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا - ژاپن
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : میوه بلوبری و تمشک
  • تولید کمپانی :مارلبرو

سیگار ترا تورکویز آبی Terea Turquoise

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار ترا /ترا سبز / Terea turquoise
  • طعم: طعم خاص به همراه مقداری خنکی نعناع
  • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا - ژاپن
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : برگ نعناع
  • تولید کمپانی :مارلبرو

سیگار ترا زرد Terea Yellow

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار ترا /ترا زرد / Terea Yellow
  • طعم: طعم خاص به بدون طعم
  • مقدار نیکوتین: 0.2 دو دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا - ژاپن
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : گندم و لیمو
  • تولید کمپانی :مارلبرو

سیگار ترا سیلور Terea Silver

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار ترا /ترا سیلور / Terea Silver
  • طعم: طعم خاص به بدون طعم
  • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا - ژاپن
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : گندم
  • تولید کمپانی :مارلبرو

سیگار ترا قرمز Terea Sienna

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار ترا /ترا نارنجی / Terea Sienna
  • طعم: طعم خاص به بدون طعم
  • مقدار نیکوتین: 1.0 یک میلی گرم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا - ژاپن
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : برگ چای سبز
  • تولید کمپانی :مارلبرو

سیگار ترا نارنجی Terea Amber

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار ترا /ترا نارنجی / Terea Amber
  • طعم: طعم خاص به بدون طعم
  • مقدار نیکوتین: 0.4 چهار دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا - ژاپن
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : فندوق
  • تولید کمپانی :مارلبرو

سیگار هیتس اپریسیتی HEETS Apricity

1,950,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS اپریسیتی /سیگار هیتس Apricity
 • طعم: میوه های گرمسیری
 • مقدار نیکوتین: 0.8 هشت دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - روسیه - اورپایی
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : میوه های گرمسیری
 • تولید کمپانی : پارلمنت

سیگار هیتس اسلیت Heets slate

1,950,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS اسلیت /سیگار هیتس slate
 • طعم: بدون طعم
 • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - روسیه - اورپایی
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : دارچین و گل رنبق
 • تولید کمپانی : پارلمنت

سیگار هیتس امارلو فیوز Heets amarelo fuse

1,950,000 تومان
  • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS امارلو فیوز / Heets amarelo
  • طعم: کریپ فروت و لیمو
  • مقدار نیکوتین: 0.4 چهار دهم
  • سفارش کشور: روسیه – اروپا
  • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
  • ساختار تنباکو : کریپ فروت و لیمو
  • تولید کمپانی :پارلیامنت

سیگار هیتس امبر Heets Amber

1,550,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS نارنجی/سیگار هیتس امبر
 • طعم: بدون طعم و استثنایی و معمولی
 • مقدار نیکوتین: 0.4 چهار دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : آجیل و فندق
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس

سیگار هیتس برنز Heets Bronze

1,750,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS برنز/سیگار هیتس برنز
 • طعم: بدون طعم و استثنایی و بسیار سنگین
 • مقدار نیکوتین: 0.8 هشت دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : کاکائو و گرم
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس

سیگار هیتس پرپل ویو Heets purple wave

1,550,000 تومان
 • ایکوس/ایکاس – قیمت سیگار هیتس/HEETS پرپل ویو /سیگار هیتس پرپل ویو
 • طعم: بلوبری و تشمک
 • مقدار نیکوتین: 0.1 یک دهم
 • سفارش کشور: ارمنستان - گرجستان
 • تعداد کام: بین 12 تا 14 کام
 • ساختار تنباکو : برگ نعناع ، بلوبری و تشمک
 • تولید کمپانی : فیلیپ موریس